محسن اسلامی تبار                             eslami3

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

شرح وظایف:

امور مربوط به فناوری اطلاعات شامل سرویس سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری سازمان، امور مربوط به وب سایت سازمان، نگهداری، ارتقا و امنیت شبکه، پشتیبانی خطوط تلفنی داخلی سازمان، پشتیبانی سرورها، اتوماسیون ها و اینترنت سازمان