mitraabasi 

میترا عباسی 

سمت : رئیس واحد امور اداری

 

 

 شرح وظایف :

اجرای سیاست ها و خط مشی های سازمان در امور اداری، نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه، ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم، مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان، برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز، بررسي حضور و غياب كاركنان و تنظيم بمنظور پرداخت در حقوق  هر ماه

تلفن تماس : 08338100034