جستجو

آمار بازدیدکنندگان

310امروزmod_vvisit_counter
310این هفتهmod_vvisit_counter
1269این ماهmod_vvisit_counter
777841کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

امروز: 30 دی 1397

ورود کاربران

آگهی مناصه نوبت دوم

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه بر اساس تصويب نامه شماره ۱۱۳۸۱۰/ت۵۲۵۱۹ ه مورخ ۹۴/۰۸/۳۰ هيأت محترم وزيران در نظر دارد زير نظر استانداري كرمانشاه خدمات تخليه و بارگيري كالا در بازارچه هاي مرزي استان شامل :

۱- بازارچه مرزي سومار واقع در شهرستان گيلانغرب

۲- بازارچه مرزي شوشمي واقع در شهرستان پاوه

۳- بازارچه مرزي شيخ صله واقع در شهرستان ثلاث و باباجاني

را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه واقع در :

بلوار شهيد بهشتي –  سه راه ۲۲ بهمن مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر بـــا شماره تلفن هاي ۱۲- ۳۸۲۲۲۰۱۱  تماس حـــــاصل فرمايند.

 

روابط عمومي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

مناقصه

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه بر اساس تصويب نامه شماره ۱۱۳۸۱۰/ت۵۲۵۱۹ ه مورخ ۹۴/۰۸/۳۰ هيأت محترم وزيران در نظر دارد زير نظر استانداري كرمانشاه خدمات تخليه و بارگيري كالا در بازارچه هاي مرزي استان شامل :

۱- بازارچه مرزي سومار واقع در شهرستان گيلانغرب

۲- بازارچه مرزي شوشمي واقع در شهرستان پاوه

۳- بازارچه مرزي شيخ صله واقع در شهرستان ثلاث و باباجاني

را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۴/۱۱/۰۸ به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه واقع در :   بلوار شهيد بهشتي – سه راه ۲۲ بهمن مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر بـــا شماره تلفنهاي ۱۲- ۳۸۲۲۲۰۱۱  تماس حـــــاصل فرمايند.

 

روابط عمومي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

مزایده

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه براساس مصوبه كارگروه ساماندهي بازارچه هاي مرزي وگمركات استان در نظر دارند زير نظر استانداري كرمانشاه تعدادي از غرفه هاي تجاري جديدالاحداث (جهت عرضه مواد غذايي و ...) در محل بازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين را بصورت اجاره يكساله و از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد، لذا واجدين شرايط مي توانند جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده از تاريخ ۹۴/۱۰/۲۸ لغايت ۹۴/۱۱/۰۸ به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

به نشاني : بلوار شهيد بهشتي سه راه ۲۲ بهمن سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و يا بـــا تلفنهاي ۱۲- ۳۸۲۲۲۰۱۱ تماس حـــــاصل فرمايند.

 

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 

(نوبت دوم)

مزايده حضوري

 

سازمان همياري شهراريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد مقداري آهن آلات ضايعاتي و مصالح مازاد بر نياز خود را در روز دوشنبه مورخ  ۹۴/۰۴/۱۵  از طريق مزيده حضوري به فروش برساند .

متقاضيان محترم مي توانند جهت اخذ فرم شرايط شركت در مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از روز يكشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۰۷  لغايت روز يكشنبه ۹۴/۰۴/۱۴  به واحد پيمان و قراردادهاي اين سازمان به نشاني :

كرمانشاه ، بلوار شهيد بهشتي ، ساختمان سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه مراجعه و يا با شماره تلفن هاي ۳۸۲۲۲۰۱۱ و ۳۸۲۲۲۰۱۲ تماس حاصل فرمايند .

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 


سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه در نظر دارد در روز دوشنبه  مورخ ۹۴/۳/۱۱ پاركينگ گاراژ صيرفي و يك باب مغازه گاراژ مربوطه را از طريق مزايده به مدت يكسال به صورت اجاره واگذار نمايد.

متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط شركت در مزايده هر مورد تا تاريخ ۹۴/۳/۱۰ در ساعات اداري به نشاني : كرمانشاهبلوار شهيد بهشتي سه راه ۲۲ بهمن سازمان همياري شهرداري هاي استان واحد املاك مراجعه و يا بـــا شماره تلفنهاي ۳۸۲۲۲۰۱۲ و۳۸۲۲۲۰۱۱ تماس حـــــاصل فرمايند.

 

 

روابط عمومي

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

آگهی مناقصه

فرمانداری شهرستان قصرشیرین و سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه براساس پنجمین جلسه کارگروه توسعه صادارت غیرنفتی استان مورخ ۹۳/۰۵/۰۱ در نظر دارند زیرنظر استانداری کرمانشاه امور خدماتی ذیل را در بازارچه مرزی پرویزخان قصرشیرین از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت یک سال واگذار نمایند. لذا از شرکت های خصوصی واجد الشرایط و دارای صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تأئید ایمنی از مراجع ذیصلاح دعوت بعمل می آید پیشنهادات خود را تارروز پنج شنبه مورخ ۹۳/۰۵/۳۰ ( فقط یکی از موارد) به فرمانداری قصرشیرین و یا سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه تحویل فرمایند ضمناً پیشنهادات در روز شنبه مورخ ۹۳/۰۶/۰۱ در محل فرمانداری شهرستان قصرشیرین مفتوح میگردد.

۱-امورتخلیه و بارگیری کالا توسط نیروی انسانی

۲- امور تخلیه و بارگیری مکانیزه کالا توسط جرثقیل ۲۰ و ۳۰ تنی

۳- امور تخلیه و بارگیری مکانیزه کالا توسط لیفتراک


 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه

آگهي مزايده

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه براساس پنجمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان مورخ ۹۳/۰۵/۰۱ در نظر دارد زير نظر استانداري كرمانشاه و با هماهنگي فرمانداري قصرشيرين در روز شنبه مورخ ۹۳/۰۶/۰۱ محل استقرار كليه غرفه هاي تجاري(عرضه مواد غذايي و ...) در پرويزخان شهرستان قصرشيرين را به صورت يكساله و از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا واجدين شرايط مي توانند جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري و دريافت فرم شرايط مزايده از تاريخ ۹۳/۰۵/۱۸ لغايت ۹۳/۰۵/۲۸ به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان واقع در: كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي- سه راه ۲۲ بهمن- ساختمان سازمان همياري مراجعه و يا با شماره تلفن های ۱۲-۳۸۲۲۲۰۱۱  تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه براساس پنجمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان مورخ ۹۳/۰۵/۰۱ در نظر دارد  زير نظر استانداري كرمانشاه و با هماهنگي فرمانداري قصرشيرين امور خدماتي زير را در بازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يك سال واگذار نمايد. لذا از شركتهاي حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييديه ايمني از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه ( فقط يكي از موارد) حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۳/۰۵/۲۵ به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان به نشاني : كرمانشاه- بلوار شهيد بهشتي- سه راه ۲۲ بهمن - مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ۱۲-۳۸۲۲۲۰۱۱  تماس حاصل فرمايند.

۱-  كليه امور خدمات تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني

۲-  امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا توسط جرثقيل هاي ۲۰ و ۳۰ تني

۳-  امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا توسط ليفتراك

۴-  ايجاد و راه اندازي داكت ضدعفوني

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

 

آگهی مزایده ((مرحله دوم))

بسمه تعالی

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد يك واحد تجاري به مساحت حدود ۴۱۰ مترمربع همراه با بالكن تجاري به مساحت ۱۵۰ مترمربع و تعداد ۱۰ واحد باقيمانده از واحدهاي اداري برج ۱۶ طبقه خود را به شرح ذيل در طبقات مختلف واقع در كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي- سه راه ۲۲ بهمن در روز پنج شنبه مورخ ۹۲/۱۱/۰۳ از طريق مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي به فروش برساند لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تكميل فرم مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۱۱/۰۲  به واحد املاك اين سازمان به نشاني:  بلوار شهيد بهشتي، سه راه  ۲۲ بهمن ، طبقه فوقاني بانك صنعت ومعدن ، دفتر سازمان همياري مراجعه و يا با تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷ و ۸۲۴۰۹۴۶ داخلي ۲۰۴ تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 

 

رديف

طبقه

موقعيت

كاربري

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

۱

طبقه هم کف

شرقي

تجاري

۴۱۰

۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰

۲

نيم طبقه (تجاري)

شرقي

بالكن تجاري

۱۵۰

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۳

طبقه پنجم

شرقي

اداري

۱۰۱/۴

۳۷/۰۰۰/۰۰۰

۴

طبقه پنجم

غربي

اداري

۱۰۱/۴

۳۵/۵۰۰/۰۰۰

۵

طبقه ششم

شرقي

اداري

۱۰۱/۵

۳۷/۰۰۰/۰۰۰

۶

طبقه ششم

شرقي

اداري

۶۶

۳۷/۰۰۰/۰۰۰

۷

طبقه ششم

غربي

اداري

۶۶

۳۵/۵۰۰/۰۰۰

۸

طبقه هفتم

شرقي

اداري

۶۶/۵

۳۸/۰۰۰/۰۰۰

۹

طبقه هشتم

شرقي

اداري

۹۳/۲

۳۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

طبقه هشتم

غربي

اداري

۹۳/۲

۳۶/۵۰۰/۰۰۰

۱۱

طبقه هشتم

غربي

اداري

۶۲/۷

۳۶/۵۰۰/۰۰۰

۱۲

طبقه نهم

شرقي

اداري

۹۰

۳۸/۰۰۰/۰۰۰

بسمه تعالي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد يك واحد تجاري به مساحت حدود ۴۱۰ مترمربع همراه با بالكن تجاري به مساحت ۱۵۰ مترمربع و تعداد ۱۰ واحد باقيمانده از واحدهاي اداري برج ۱۶ طبقه خود را به شرح ذيل در طبقات مختلف واقع در كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي- سه راه ۲۲ بهمن در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ از طريق مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي به فروش برساند لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تكميل فرم مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ به واحد املاك اين سازمان به نشاني:  بلوار شهيد بهشتي، سه راه ۲۲ بهمن ، طبقه فوقاني بانك صنعت ومعدن ، دفتر سازمان همياري مراجعه و يا با تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷ و ۸۲۴۰۹۴۶  داخلي ۲۰۴ تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 

رديف

طبقه

موقعيت

كاربري

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

قيمت كل

۱

طبقه هم کف

شرقي

تجاري

۴۱۰

۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰

۵۵/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

نيم طبقه (تجاري)

شرقي

بالكن تجاري

۱۵۰

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۶/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

طبقه پنجم

شرقي

اداري

۱۰۱/۴

۳۷/۰۰۰/۰۰۰

۳/۷۵۱/۸۰۰/۰۰۰

۴

طبقه پنجم

غربي

اداري

۱۰۱/۴

۳۵/۵۰۰/۰۰۰

۳/۵۹۹/۷۰۰/۰۰۰

۵

طبقه ششم

شرقي

اداري

۱۰۱/۵

۳۷/۰۰۰/۰۰۰

۳/۷۵۵/۵۰۰/۰۰۰

۶

طبقه ششم

شرقي

اداري

۶۶

۳۷/۰۰۰/۰۰۰

۲/۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰

۷

طبقه ششم

غربي

اداري

۶۶

۳۵/۵۰۰/۰۰۰

۲/۳۴۳/۰۰۰/۰۰۰

۸

طبقه هفتم

شرقي

اداري

۶۶/۵

۳۸/۰۰۰/۰۰۰

۲/۵۲۷/۰۰۰/۰۰۰

۹

طبقه هشتم

شرقي

اداري

۹۳/۲

۳۸/۰۰۰/۰۰۰

۳/۵۴۱/۶۰۰/۰۰۰

۱۰

طبقه هشتم

غربي

اداري

۹۳/۲

۳۶/۵۰۰/۰۰۰

۳/۴۰۱/۸۰۰/۰۰۰

۱۱

طبقه هشتم

غربي

اداري

۶۲/۷

۳۶/۵۰۰/۰۰۰

۲/۲۲۸/۵۵۰/۰۰۰

۱۲

طبقه نهم

شرقي

اداري

۹۰

۳۸/۰۰۰/۰۰۰

۳/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

بسمه تعالي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد يكدستگاه كارخانه آسفالت ۱۶۰ تني مدل  RA11160  ساخت ايران (شركت راه آسيا) با جميع متعلقات و تجهيزات فني مربوطه نود آماده توليد آزمايش همراه با مقداري مصالح و قير موجود دركارخانه واقع در كيلومتر ۵  شهرستان كرندغرب در روز  پنج شنبه مورخ  ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ از طريق مزايده عمومي بفروش برساند.

لذا اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۲/۱۰/۲۵   به واحد املاك اين سازمان به نشاني: بلوار شهيد بهشتي، سه راه ۲۲ بهمن، طبقه فوقاني بانك صنعت ومعدن دفتر سازمان همياري مراجعه و يا با تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷-۸۲۴۰۹۴۶  داخلي ۲۰۴ تماس حاصل فرمايند.

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

فراخوان مناقصه (نوبت دوم )

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات و فعاليت هاي ذيل در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد :

لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت به عمل مي آيد از تاريخ آگهي جهت دريافت و تحويل اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۲/۰۵/۳۱  به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به نشاني :  كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه ۲۲ بهمن - مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ۸۲۴۰۹۴۶-۸۲۴۱۸۰۷ داخلي ۲۰۷ تماس حاصل فرمايند .

۱-  تهيه و توزيع غذاي روزانه كاركنان بازارچه

۲- ايجاد ، حفظ و نگهداري فضاي  سبز داخل بازارچهروابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

(مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان )

آگهي مزايده

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه در نظر دارد جابجايي مسافرين در محدوده مرز رسمي پرويزخان قصرشيرين (از ورودي پرويزخان تا نقطه صفر مرزي و بالعكس) را به موسسات تاكسي تلفني واجد شرايط و داراي مجوز فعاليت رسمي به مدت يكسال واگذار نمايد. لذا متقاضيان محترم مي توانند درخواست ها و مدارك خود را حداكثر تا تاريخ ۹۲/۰۵/۱۶ به نشاني: كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه ۲۲ بهمن - سازمان همياري شهرداري هاي استان ارائه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷ و ۸۲۴۰۹۴۶ تماس حاصل فرمايند.

بديهي است اولويت با موسسات بومي بوده و اين سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.


روابط عمومی

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه

مدیر و مجری بازارچه های مرزی استان

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني در بازارچه هاي مرزي شوشمي واقع در شهرستان پاوه و شيخ صالح واقع در شهرستان ثلاث باباجاني را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد . لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۲/۰۴/۲۵ به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه به نشاني : كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ سه راه ۲۲ بهمن مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره  تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷ و ۸۲۴۰۹۴۶ داخلي ۲۰۷ تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

فراخوان مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات و فعاليت هاي ذيل در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد :

لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۲/۰۴/۲۰ به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به نشاني :  كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه ۲۲ بهمن - مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ۸۲۴۰۹۴۶-۸۲۴۱۸۰۷ داخلي ۲۰۷ تماس حاصل فرمايند .

۱-  تخليه و بارگيري كالا توسط ليفتراك

۲- تهيه و توزيع غذاي روزانه كاركنان بازارچه

۳- ايجاد ، حفظ و نگهداري فضاي  سبز داخل بازارچه


روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

(مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان )

آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه در نظر دارد اجراي عمليات خاكي (۹۰۰۰۰ مترمكعب لجن برداري – ۱۳۴۴۰۰ مترمكعب خاكبرداري در زمين هاي نرم و ۲۴۹۴۰ مترمكعب پي كني كانال) در سطح شهركرمانشاه همراه با حمل تا فاصله ۵ كيلومتري را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط كه مايل به شركت در مناقصه مي باشند دعوت بعمل مي آيد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد و شرايط شركت در مناقصه به واحد پيمان و قراردادهاي اين سازمان واقع در بلوار شهيد بهشتي _ سه راه ۲۲ بهمن_ سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه فرمايند.

(سازمان در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار بوده و هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه           مي باشد)

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

آگهي مزايده

 

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه در نظر دارد استخراج و بهره برداري از معادن سنگ لاشه سراب نيلوفر ، سراب قنبر (واقع در شهرستان كرمانشاه) و معدن گمشتر (واقع در شهرستان روانسر) را در روز پنج شنبه مورخ ۹۲/۰۴/۱۳ از طريق مزايده حضوري به مدت يك سال شمسي در چهارچوب قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند از روز سه شنبه مورخ ۹۲/۰۴/۰۴ لغايت چهارشنبه ۹۲/۰۴/۱۲ به واحد معادن سازمان واقع در: بلوار شهيد بهشتي ، سه راه ۲۲ بهمن ، ‌سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و يا با شماره تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷ و ۸۲۴۰۹۴۶ داخلي ۲۰۷ تماس حاصل فرمايند .

بديهي است اين سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده و هزينه جانبي مزايده و درج آگهي نيز به عهده برنده مزايده مي باشد .

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

 

 

آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني در بازارچه هاي مرزي شوشمي واقع در شهرستان پاوه و شيخ صالح واقع در شهرستان ثلاث باباجاني را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد . لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۲/۰۴/۰۸ به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه به نشاني : كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ سه راه ۲۲ بهمن مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره  تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷ و ۸۲۴۰۹۴۶ داخلي ۲۰۷ تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين توسط جرثقيل هاي ۲۰ و ۳۰ تني را از طريق مناقصه و به مدت يكسال به اشخاص حقوقي ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط و داراي گواهينامه صلاحيت از مراجع ذيصلاح، دعوت مي شود حداکثر تا تاریخ ۹۱/۸/۲۰ جهت دريافت اسناد و شرايط شركت در مناقصه به نشاني : كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي- سه راه ۲۲ بهمن- سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷-۸۲۴۶۹۴۳ تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين توسط جرثقيل هاي ۲۰ و ۳۰ تني را از طريق مناقصه و به مدت يكسال به اشخاص حقوقي ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط و داراي گواهينامه صلاحيت از مراجع ذيصلاح دعوت مي شود جهت دريافت اسناد و شرايط شركت در مناقصه از تاريخ انتشارآگهي به مدت يك هفته به نشاني : كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي- سه راه ۲۲ بهمن- سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره  تلفن هاي ۸۲۴۱۸۰۷-۸۲۴۶۹۴۳ تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

لینک های مفید