استاندار كرمانشاه گفت: تسريع در اجراي منطقه ويژه اقتصادي اسلام آباد غرب ضروري است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري‘ حجت ا.. دمياد در بازديد از روند اجرايي منطقه ويژه اقتصادي اسلام آبادغرب افزود: هر چند اقدامات صورت گرفته براي اجراي اين طرح با گذشته قابل قياس نيست اما با توجه به استفاده از ظرفيت هاي منطقه ويژه اقتصادي در راستاي سرمايه گذاري .و رونق اقتصادي منطقه ‘ از اجراي طرح راضي نيستم.

وي اظهار داشت: اجراي طرح منطقه ويژه اقتصادي اسلام آباد غرب يك ظرفيت و مزيت بسيار خوب و مهم براي توسعه استان است كه بايد يك حركت جدي و گسترده تري در جهت اجراي آن صورت گيرد.

استاندار كرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه در گذشته در جهت اجراي آن اقدامات مناسبي صورت نگرفته بود اما طي چند ماه گذشته تلاش نموديم تا روند اجرايي طرح شكل مناسبي بگيرد و هم اكنون كارهاي مربوط به اجرا در حال انجام است كه از پيمانكار و مجري آن مي خواهيم تسريع در اجراي طرح را در برنامه هاي كاري خود لحاظ كنند.

حجت ا.. دمياد بيان داشت: با اجراي اين طرح‘ توسعه اقتصادي ‘ اشتغالزايي ‘ رونق اقتصادي و سرمايه گذاري مناسبي در استان به خصوص منطقه اسلام آبادغرب  شكل مي گيرد لذا تسريع در اجراي كارهاي عمراني مربوط به اين طرح ضروري است.

وي ادامه داد: اين طرح هر چه سريعتر شكل بگيرد به نفع استان و منطقه خواهد بود.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: طي چند مدت گذشته چندين جلسه براي پيگيري امور مربوط به طرح منطقه ويژه اقتصادي اسلام آباد غرب انجام داده ايم و كارها با گذشته به هيچ عنوان قابل قياس نيست اما تسريع در اجراي طرح را جزء تاكيدات خود داريم.

وي گفت: پس از اجراي اين طرح بايد اجراي طرح هاي منطقه ويژه اقتصادي كرمانشاه و قصرشيرين نيز با جديت دنبال گردد.