صبح امروز سه شنبه (18 تيرماه ) كارگروه اقتصادي استان به رياست مهندس بابك دلفاني معاون برنامه ريزي استانداري بر گزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وامور بين الملل استانداري؛صبح امروز نشست مشترك كار گروه اقتصادي و فرصت هاي سرمايه گذاري استان با حضور مسؤلين ذيربط در اين حوزه در محل سالن جلسات معاونت برنامه ريزي استانداري بر گزار شد.

مهندس دلفاني در اين نشست با بيان اينكه، حسب دستور و تاكيد استاندار محترم مبني بر پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي در استان اقدامات لازم و اثر گذاري انجام گرفته است،افزود:رونق بخشي و توسعه اشتغال مولد و پايدار در استان  بايستي از جمله راهبردهاي كلان در حوزه برنامه ريزهاي مديران اقتصادي ذيربط باشد تا اينكه رشد و توسعه همه جانبه استان در تمامي زمينه ها ملموس تر گردد.

وي همچنين اضافه كرد:علاوه بر سرمايه گذاري در بخش صنعت ،استان كرمانشاه از لحاظ توليد محصولات كشاورزي داراي جايگاه كلاني در سطح كشور است كه همت و تلاش مسؤلين امر كشاوزي در اين خصوص امري مهم و ضروري است.

در ادامه اين نشست به منظور بررسي و احصاء طرح هاي قابل سرمايه گذاري استان و همچنين نحوه برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري استان مباحث كلاني از سوي اعضاي محترم جلسه مطرح گرديد.