شوراي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه تشكيل جلسه داد

به گزارش روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه جلسه شوراي سازمان در ساعت 16 عصر روز سه شنبه مورخ 31/5/91 در محل سالن جلسات استانداري با حضور مهندس هاشمي استاندار كرمانشاه ، مهندس مطاعي معاون امور عمراني استانداري ، مهندس دلفاني معاون برنامه ريزي ، مهندس واحدي معاون توسعه منابع انساني ، شهردار كرمانشاه و مهندس كهريزي مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه و 31 نفر از شهرداران استان برگزار شد.

دراين جلسه مدير عامل سازمان همياري ضمن عرض خير مقدم و تبريك عيدسعيد فطر و ارائه گزارش عملكرد سازمان گفت : اين سازمان با توجه به اساسنامه خود ، مسئوليت پشتيباني و تأمين نيازمنديهاي شهرداريها را در بخشهاي مختلف برعهده دارد و ماسعي مان در طي اين مدت بر اين بوده كه با مذاكرات متعدد با سرمايه گزاران توانمند و مجرب و توليدكنندگان واقعي به وظايف ذاتي سازمان عمل نموده و هميار شهرداران محترم باشيم.

وي در ادامه به اهم اقدامات انجام شده از قبيل : انتخاب سازمان همياري شهرداريهاي بعنوان نماينده منطقه 3 سازمان همياري شهرداريهاي كل كشور و نماينده استانهاي خوزستان ، لرستان ، ايلام ، كردستان ، همدان ، كرمانشاه را بعهده دارد و كه در جلسات كه در سازمان همياري و دهياريهاي كشور اجرا مي شود سازمان همياري بعنوان نماينده شركت مي كند و ابن نشان از اهميت سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه را دارد و از ديگر اخذ اقدامات مجوز نشريه داخلي سازمان جهت اطلاع رساني عملكرد شهرداريها مي باشد .

در ادامه مهندس هاشمي استاندار كرمانشاه ضمن ابراز رضايت از عملكرد سازمان در اجراي پروژه هاي عمراني و ساماندهي بازارچه هاي مرزي اظهار داشتند : خوشبختانه ، سازمان همياري شهرداريهاي استان  در زمينه تحقق اهداف محوله عملكرد قابل قبولي داشته است و وي گفت : مسئولين سازمان بايد نهايت تلاش و كوشش خود را براي پوياتر و قدرتمندتر شدن اين سازمان بكار گيرند. وي افزود : با توجه به اينكه سازمان همياري اجراي پروژه هاي كلان و مهم استان را بر عهده دارد ، اميدواريم با ادامه فعاليت ها و اجراي پروژه ها روند پيشرفت خود را ادامه دهدتا با قدرت بيشتر زمينه كمك به شهرداريها بيش از پيش فراهم شود . وي همچنين در اين جلسه خطاب به شهرداران اظهار داشت : شهرداران بايد توجه كافي به بحث زيباسازي و مبلمان شهري داشته باشند و در اجراي طرح ها و پروژه ها به موضوع ارتقاي كيفيت و سرعت نيز توجه جدي داشته باشد كه بايد شهرداريها تمام خريدهاي خود از قبيل تجهيز مبلمان شهري را از طريق سازمان همياري شهرداريهاي استان انجام دهند.

در ادامه اين جلسه مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان به ارائه گزارش كار در شش ماهه اول سالجاري پرداخت.