تاكيد استاندار كرمانشاه بر روان سازي در امر صادرات/ افزايش ميزان صادرات بايد در راستاي رونق اقتصادي باشد

استاندار كرمانشاه تاكيد كرد: تلاش ها بايد در جهت روان سازي و تسهيل سازي در امر صادرات باشد نه اينكه با آمارسازي تنها ميزان روند صادرات تشريح گردد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري ‘حجت ا.. دمياد در جلسه توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي استان‘ افزود: ارائه آمار در خصوص ميزان صادرات نه تنها در جهت رونق اقتصادي نيست بلكه منجر مي شود كه از تدوين برنامه هاي لازم براي توسعه تجارت نيز دور بمانيم.

وي تصريح كرد: آماري قابل دفاع است كه بازگو كننده ميزان صادرات از توليدات خود استان باشد نه اينكه فقط به ارائه ميزان صادرات از مرزهاي استان پرداخته شود كه مختص توليدات استان نباشد.

استاندار كرمانشاه ادامه داد: اينكه در اين جلسات تنها به ارائه آمار از ميزان صادرات از مرزهاي استان صورت گيرد چه كمكي در راستاي رونق اقتصادي منطقه است بنابراين بايد با برنامه ريزي هاي راهبردي تلاش شود تا به افزايش ميزان توليدات كالاهاي استان كمك گردد كه اين موضوع نقش موثري در اشتغالزايي واقعي و رونق اقتصادي منطقه ايفا خواهد كرد.

حجت ا.. دمياد با بيان اينكه بايد با روان سازي و تسهيل سازي به افزايش توليدات استان  كمك كنيم ،خاطرنشان ساخت: بايد با اجراي برنامه ها و روش هاي نوين در زمينه روان سازي و توسعه امر صادرات استان صورت گيرد كه از پرتو آن زمينه مناسبي براي افزايش ميزان درآمد صادركنندگان فراهم شود.

وي گفت: توسعه بازارچه ها ، ايجاد امكانات و ارائه خدمات لازم در مرزها از جمله موضوعاتي كه مي تواند به تسهيل سازي در امر صادرات كمك كند.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: اجراي كارها و برنامه ها با جديت‘ وقت گذاري بيشتر و پيگيري هاي گسترده و اتخاذ تصميمات راهبردي محقق مي شود اما كارها طبق روال برنامه ها اداري به نتيجه دلخواه كه در جهت حل مشكلات جامعه باشد‘نخواهد رسيد.

حجت ا.. دمياد همچنين با اشاره به برگزاري نمايشگاه صنايع دستي و گردشگري ايران با محوريت استان كرمانشاه كه  بناست در مهر يا آبان ماه سالجاري در كشور عراق برگزار مي شود ‘ اظهار داشت: نمايشگاهي براي ما ارزشمند است كه منجر به عزت و افتخار بيش از پيش براي كشور شود اما اينكه فقط صرفاً جهت حضور باشد ‘ پذيرفتني نيست.

وي افزود: اگر بنا است كه در اين نمايشگاه از استان ها توانمند و با هدف ارائه توليدات كالاهاي با كيفيت كشور صورت گيرد كه براي رونق اقتصادي كشور و استان به دنبال داشته باشد ما حمايت خواهيم كرد لذا در اين خصوص بايد يك كار كارشناسي دقيق و با هدف دعوت از استان هاي برخوردار صورت گيرد.

استاندار كرمانشاه در پايان گفت: بايد كالاهايي در اين نمايشگاه عرضه شوند كه از كيفيت بالايي برخوردار هستند.