استاندار كرمانشاه گفت: بايد از تمامي ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در شهرستان ثلاث باباجاني براي توسعه آن استفاده كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ حجت ا.. دمياد امروز شنبه هشتم تيرماه سالجاري در جلسه شوراي اداري شهرستان ثلاث باباجاني ‘ ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در اين شهرستان را براي توسعه و شكوفايي بيش از پيش آن بسيار گسترده و متنوع عنوان كرد و از مديران دستگاه هاي دستگاه هاي اجرايي استان و محلي خواست كه با جديت و اهتمام ويژه در اين راستا گام بردارند.

وي تصريح كرد: مديران و مسولين بايد با علاقمندي و دلسوزي در راستاي فراهم ساختن زمينه هاي بهتر و بيشتر جهت توسعه بيش از پيش اين شهرستان اقدام نمايند.

استاندار كرمانشاه ادامه داد: روند اجراي كارها و برنامه ها در اين شهرستان روبه جلو است و اقدامات صورت گرفته به هيچ عنوان با قبل از پيروزي انقلاب اسلامي قابل قياس نيست.

حجت ا.. دمياد بيان داشت: خوشبختانه بركات و نعمات نظام مقدس جمهوري اسلامي در اين شهرستان قابل مشاهده است بطوريكه اين شهرستان به سمت پويايي هر چه بيشتر است.

وي پيگيري و سرعت بخشيدن به اجراي پروژه ها را از وظايف اصلي مسولين عنوان كرد و گفت: كم كاري و عدم توجه كافي به اجراي پروژه ها از هيچ مسولي پذيرفتني نيست.

استاندار كرمانشاه همچنين استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و بومي را براي توسعه افزونتر شهرستان ثلاث باباجاني مورد تاكيد قرار داد.

حجت ا.. دمياد در ادامه تصريح كرد: كشور ايران اسلامي متعلق به مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي است و تمامي برنامه ها و تصميمات در داخل خود كشور تدوين و اتخاذ مي گردند كه اين مهم ‘ توفيق و افتخاري براي كشور است زيرا با پيروزي انقلاب اسلامي دست بيگانگان از طمع ورزي به منافع ايران قطع شده است.

استاندار كرمانشاه گفت: مديران وظيفه دارند كه با اهتمام ويژه در جهت حل مشكلات مردم گام بردارند و رفاه ‘ توسعه و شكوفايي بيش از پيشي را براي استان محقق سازند.

وي در پايان اظهار داشت: پست هاي مديريتي كه به مسولين و مديران واگذار شده براي انجام كارها و در راستاي پيشرفت جامعه است و هر مديري در اين مسير جديت نداشته باشد بايد جاي خود را به مدير توانمندتر ‘ دلسوزتر و پرتلاش تر دهد.

در اين جلسه ضمن بررسي مصوبات مربوط به شهرستان ثلاث باباجاني ‘ چندين مصوبه جديد نيز براي اين شهرستان به تصويب رسيد.