آگهي مزايده

 

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه در نظر دارد استخراج و بهره برداري از معادن سنگ لاشه سراب نيلوفر ، سراب قنبر (واقع در شهرستان كرمانشاه) و معدن گمشتر (واقع در شهرستان روانسر) را در روز پنج شنبه مورخ 92/04/13 از طريق مزايده حضوري به مدت يك سال شمسي در چهارچوب قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند از روز سه شنبه مورخ 92/04/04 لغايت چهارشنبه 92/04/12 به واحد معادن سازمان واقع در: بلوار شهيد بهشتي ، سه راه 22 بهمن ، ‌سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 8241807 و 8240946 داخلي 207 تماس حاصل فرمايند .

بديهي است اين سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده و هزينه جانبي مزايده و درج آگهي نيز به عهده برنده مزايده مي باشد .

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه