اولين همايش شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان

به گزارش روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه؛ پيش از ظهر امروز چهارشنبه بيست و يكم تيرماه سالجاري اولين همايش شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان با حضور دكتر ولي رستمي مشاور حقوقي معاونت حقوقي رياست جمهور  و مهندس سيد دادوش هاشمي استاندار كرمانشاه و جمعي ازمسولين و كارشناسان حقوقي ادارت استان در محل سالن شهداي دولت استانداري بر گزار گرديد .
مهندس هاشمي در ابتداي اين همايش ضمن خوش آمد گويي و خير مقدم خدمت ميهمانان محترم‘گفت: بدو ن ترديد مشكلات و معظلات حقوقي دستگاه هاي اجرايي با نظرات و وحدت رويه كارشناسان حقوقي دستگاه هاي ذيربط مرتفع و حل خواهد شد زيرا كه اين نمايندگان حقوقي دستگاه هاي اجرايي هستند كه با طرح دعاوي ؛ اختلافات حقوقي را قبل از اينكه به محمكه قضايي ارجاع داده شود حل و فصل مي نمايند.
مهندس هاشمي تصريح كرد:اين همايش مي تواند راهگشاي مشكلات حقوقي ادارات اجرايي قرار گيرد و زمينه رفع و مرتفع كردن معظلات حقوقي را فراهم نمايد.
وي همچنين هدف از تقويت چنين همايشي را دفاع از حقوق مسلم اموال دولتي عنوان كرد و ادامه داد: كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي  بايستي حافظ و امين اموال منقول و غير منقول نهاد هاي دولتي باشند و راه تخلف و انحراف را از ارگانهاي دولتي حذف نمايند.
در ادامه اين همايش دكتر رستمي مشاور حقوقي معاونت حقوقي رياست جمهور ضمن تشريح اهداف و  وظايف شوراي هماهنگي فوق الذكر‘افزود:ما در اين راستا هستيم كه تقويت جايگاه امور حقوقي را در دستگاه هاي اجرايي به نحو مطلوبي سازمان بدهيم تا اينكه راهكار هاي حقوقي نهادهاي اجرايي از درون رفع مشكل شود.
وي همچنين در ادامه مشاركت حداكثري دستگاه ها را در اين امر خيلي جدي عنوان كرد و گفت:لازمه و مقدمه نتيجه مطلوب قطعا سازماندهي و ايجاد هماهنگي و تبادل نظر واحدهاي حقوقي دستگاه ها را مي طلبد كه از پرتو همين نظم و انسجام است كه تبييني منطقي از وحدت رويه ها بوجود مي آيد.
وي همچنين مسائل آموزشي و پژوهشي  روزكارشناسان حقوقي را از ديگر مزيت هايي عنوان كرد كه مي تواند راهشگايي براي توسعه روابط حقوقي ادارات باشد.