"اطلاعیه در خصوص ثبت نام در آزمون استخدامی شهرداری ها"

بدینوسیله به اطلاع عموم متقاضیان ثبت نام در آزمون استخدامی شهرداری های استان میرساند ، حسب اعلام سازمان سنجش آموزش کشور آگهی ثبت نام مربوطه رأس ساعت 17 مورخ 1392/02/25 در سامانه مذکور فعال خواهد شد، لذا علاقه مندان محترم  می توانند از تاریخ مذکور نسبت به مطالعه شرایط و ثبت نام اقدام فرمایند.

www.sanjesh.org