استاندار کرمانشاه دستور فرمودند ایجاد و راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی که شکوفایی منطقه را به دنبال دارد باید سریعاً دنبال و پیگیری گردد.

استاندار كرمانشاه: تسريع در اجراي طرح هاي مناطق ويژه اقتصادي؛ شكوفايي منطقه را به دنبال دارد استاندار كرمانشاه تاكيد كرد: طرح هاي مربوط به توسعه و ايجاد زيرساخت ها در مناطق ويژه اقتصادي بايد سريعاً دنبال و پيگيري گردد در اين جلسه جناب آقاي حجت ا.. دمياد در جلسه بررسي وضعيت مناطق ويژه اقتصادي گفت: اين مناطق كه از سوي دولت محترم براي استان در نظر گرفته شده اند جهت  توسعه " رونق اقتصادي و كمك به بخش توليد استان مصوب شده اند" لذا اجراي آنها بايد با قاطعيت دنبال شود.

استاندار كرمانشاه با اشاره به برنامه دولت در اجراي مناطق ويژه اقتصادي در شهرستان هاي اسلام آباد غرب " قصرشيرين و كرمانشاه اظهار داشت: هدف دولت از اين طرح ها‘ كمك به توسعه " شكوفايي و رونق اقتصادي اين مناطق است كه تسريع در اجراي برنامه ها و توسعه زيرساخت ها ضروري است. حجت ا.. دمياد بيان داشت: يكي از راه هاي موثر در اشتغالزايي و رونق اقتصادي همين اجراي اين گونه طرح هاست كه متاسفانه در گذشته از روند توسعه اي خوبي برخوردار نبوده اند.

وي تصريح كرد: اين يك فرصت بسيار ايده آل و مطلوب براي اشتغالزايي جوانان و رونق اقتصادي منطقه است كه بايد نهايت استفاده را از ظرفيت و فرصت فراهم شده داشته باشيم.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: دستگاه هاي متولي اين موضوع توجه داشته باشند كه در اجراي اين طرح  منفعت عمومي را به دنبال داشته باشد نه اينكه عده اي فرصت طلب و سودجو از قبال آن بهره مند شوند.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: دستگاه هاي متولي در اجراي اين طرح بايد تلاش و جديت داشته باشند و همچنين در اجراي آن سرمايه هاي بخش خصوصي نيز بكار گرفته شود اما اين موضوع در نهايت بايد پايداري سرمايه براي مردم بومي منطقه را به دنبال داشته باشد.

حجت ا.. دمياد افزود: اجراي طرح مناطق ويژه اقتصادي براي كل استان تاثيرگذار و منجر به رونق اقتصادي خواهد شد.

دراين جلسه مقرر شد تا 15 خرداد ماه سريعاً نسبت به انجام كارهاي مربوط به ديوار كشي ، ايجاد زيرساخت ها و فنس كشي در منطقه ويژه اقتصادي اسلام آباد.

همچنين تسريع در اجراي منطقه ويژه اقتصادي قصرشيرين نيز تاكيد شد. و حجت اله دمياد استاندار محترم، سپس اعضاي هيئت موسس منطقه ويژه اقتصادي قصرشيرين با رويكرد تبديل به منطقه آزاد تجاري- صنعتي (با حضورآقايان مهندس دلفاني، ساركي، دارابي، تيموري، فرماندارقصرشيرين و كهريزي) و به رياست خودش تعيين نمودند و مقرر گرديد پيگيريها و اقدامات لازم جهت تشكيل كنسرسيوم منطقه ويژه اقتصادي قصرشيرين بعمل آيد.

استاندار محترم در ادامه دستور فرمودند جهت اخذ مصوبات منطقه ويژه اقتصادي كرمانشاه، مكاتبه و اقدام گردد.