در نشستي با حضور مديران و شهرداران استان، موانع كاري موجود ميان شهرداريها و دستگاههاي اجرايي استان بررسي شد.

جلسه هم انديشي و تبادل نظر كه به دعوت سازمان همياري شهرداريهاي استان و با حضور مديران سازمان بازرسي استان،‌ مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و شهرداران استان بمنظور ارتقاي سطح خدمات و رفع موانع كاري موجود بين شهرداريها و دستگاههاي استان تشكيل شد.

مهندس شهرام كهريزي گفت:‌ تعدد و گستردگي وظايف و مأموريت شهرداري ها در حال حاضر كاركرد و فعاليت هاي اين نهاد را متحول كرده و مديران شهري ناگزير از توجه و برنامه ريزي جدي در اين حوزه مي باشند چرا كه نيازهاي جديد برنامه ريزي هاي جديدي را مي طلبند.

مديرعامل سازمان همياري شهرداري هاي استان افزود: شهرداري ها با توجه به حجم بالاي خدمات و وظايف، يكي از خدماتي ترين لايه هاي مديريتي كشور به مردم به شمار مي روند و ضمن
خدمات رساني در حوزه ها و بخش هاي مختلفي چون حمل ونقل ، فضاي سبز ، ساخت و ساز و توسعه شهري،‌ زيبا سازي و مبلمان شهري، فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي و ... نقش قابل توجهي در تحقق اهداف توسعه كشور دارند.

وي گفت:‌ شهرداري ها بدون كمك و مشاركت مردم و ساير دستگاهها و نهادها قادر به ارايه خدمات مطلوب نيستند و بايد از اين مجموعه هاي بزرگ خدماتي حمايت همه جانبه صورت گيرد.

در ادامه اين نشست رضويان معاون سازمان بازرسي استان كرمانشاه در جمع شهرداران با اشاره به اينكه تمام دستورالعملها براساس قانون است و عمل به آنها ضروريست گفت:‌ در مواردي كه ميان آئين نامه ها و بخشنامه هاي دستگاههاي اجرايي اختلاف وجود دارد مسئولان مي توانند با بحث و گفتگو به نتيجه مشترك برسند. وي ضمن تأكيد بر اجراي فعاليت ها در چارچوب ضوابط و مقررات افزود: سازمان بازرسي استان آمادگي دارد  در تمامي موارد نسبت به راهنمايي و همفكري با شهرداران استان در جهت  ارتقاي جايگاه شهروندي و ارايه خدمات مطلوب و مناسب اقدام نمايد.

در ادامه جلسه به سئوالات و ابهامات شهرداران استان توسط مديران حاضر در جلسه پاسخ و مشاوره لازم داده شد.