صبح امروزجلسه اي به منظور توسعه هرچه بهتر زير ساخت هاي مرز رسمي پرويز خان در محل سالن جلسات حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري بر گزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛اين جلسه كه با حضور مديران ذيربط اقتصادي استان بر گزار شد،بر رفع موانع موجود در توسعه زير ساخت هاي مرز رسمي پرويز خان تاكيد شد.

همچنين در اين نشست تسريع در مراحل اجراي كار احداث پايانه مرزي مورد بحث و بررسي  قرار گرفت.