به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان: حجت ا.. دمياد، به همراه معاونین استاندار و مدیر عامل سازمان، در سفرکاری امروز خود به  شهرستان پاوه از روند توسعه اي بازارچه مرزي شوشمي بازديد كرد.

وي در اين بازديد بر توسعه فضاهاي عمراني و رفاهي بازارچه شوشمي تاكيد كرد و گفت: توجه بيش از پيش به حقوق عمومي مردم در اين بازارچه بايد از سوي مسولين اجرايي ذيربط مورد پيگيري قرار گيرد.

حجت ا.. دمياد افزود: روند توسعه اي اين بازارچه بايد طبق برنامه هاي تدوين شده دنبال و پيگيري شود.

در اين بازديد مقرر شد كارهاي اجرايي و توسعه اي اين بازارچه سرعت بيشتري به خود بگيرد و ديوار كشي آن تا پايان خردادماه به اتمام برسد.

همچنين مقرر شد انجام ديگر كارهاي عمراني مربوط به آن از جمله تسطيح زمين و توسعه فضاهاي رفاهي نيز با جديت پيگيري شود.

استاندار كرمانشاه و مدیر عامل سازمان: ‘ با تجار ‘ پيشه وران و كسبه اين بازارچه ديدار و گفتگو داشتند.

شايان ذكر است اين بازارچه در روند توسعه اي خود از 2 هكتار به 5 هكتار افزايش خواهد يافت.