آقاي مهندس كهريزي مديرعامل محترم سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه، طي پيام تبريكي  به مناسبت فرا رسیدن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، گفت در طول تاریخ بشری هیچ شخصیتی همچون پیامبر گرامی اسلام اشرف انبیاء و اشرف مخلوقات است و چون نگینی درخشان بر تارک عالم وجود نور افشانی می کند و به عقیده دوست و دشمن معلم بزرگ هدایت و معنویت است و با اخلاقی نیکو که قرآن از آن تعبیر به خلق عظیم دارد آن چنان سایه مهر و محبتش را بر سر همگان گسترده که نه تنها یارانش شیفته و شیدای اویند بلکه دشمنانش نیز در برابر لطف و رحمت او سر افکنده اند و قرآن شریف او را الگو اسوه تمام آدمیان در همه زمان ها و مکان ها می داند و همگان را به تاسی و پیروی از او فرا می خواند و هزاران افسوس که پس از قرن ها هنوز حقیقت عظمای محمدی (ص) ناشناخته مانده ، با این وصف همان مقدار اندکی که از سراسر عشق و محبت او به یادگار مانده دلهای مشتاق را به سوی چشمه سار زلال معنویت می کشاند ايشان در ادامه آرزو نمودند كه دلهای تمامي انسانها بخصوص مسلمانان با عشق محمدی با یکدیگر انس و الفت گیرد و پرده های حجاب و تیرگی از زندگی آدميان زدوده گردد.