به گزارش روابط عمومي سازمان همیاری شهرداری استان كرمانشاه هواپيماي حامل دكتر محمود احمدي نژاد - رييس جمهوري اسلامي ايران - دقايقي پيش در فرودگاه شهيد اشرفي اصفهاني كرمانشاه به زمين نشست.
رييس جمهور به منظور افتتاح چند طرح كلان زيربنايي و عمراني - كه عمدتا از زمره ي  طرحهاي «مهر ماندگار» هستند - به كرمانشاه سفر كرده است كه از جمله مهمترين آنها ميتوان به پروژه هايي همچون سد مخزني آزادي ‘ خط انتقال آب از سد گاوشان به كرمانشاه و طرح آبياري و زهكشي اين سد و نيز خط انتقال پتروشيمي پليمر كرمانشاه اشاره كرد.