بر اساس شایستگی های همکار عزیزمان جناب آقای داریوش باقری و حسب دعوت رسمی جناب آقای رضا زاده رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور و موافقت مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه ، آقای داریوش باقری بعنوان مربی وزنه برداری تیم ملی ، عازم تهران شد.

مجموعه همکاران و دوستان و همشهریان این موفقیت و افتخار را بحضور جناب آقای داریوش باقری تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال سلامتی، موفقیت و سربلندی ایشان را خواستار و آرزومندیم.