ديدار مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه از قهرمان المپيكي ايران

مهندس شهرام كهريزي مدير عامل سازمان همياري شهرداريها و جمعي از كاركنان سازمان در منزل شخصي علي مظاهري با اين قهرمان شايسته بوكس و از كاركنان اين سازمان ملاقات كردند .

مهندس كهريزي در اين ديدار دوستانه و صميمي ابتدا راهيابي علي مظاهري به المپيك لندن را به وي و جامعه ورزشي استان تبريك گفت و اظهار داشت : علي مظاهري ثابت كرد كه در المپيك لندنحرفايي براي گفتن خواهد داشت .دراين ديدار از سوي مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان هدايايي به رسم يادبود به اين بوكسور ارزنده اهدا گرديد .

 

altalt