به همت سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه و به منظور همفكري و تعاملات سازنده با شهرداران محترم استان در تاريخ 94/11/25 جلسه هم انديشي شهرداران در محل سالن كنفرانس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن و كشاورزي با حضور مديركل محترم اداره راه و شهرسازي، مديركل محترم دفتر فني استانداري كرمانشاه، شهردار محترم كرمانشاه و معاون محترم اداره منابع طبيعي و آبخيزداري  برگزار گرديد.