هشتمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان برگزار شد.

در اين نشست كه عصر دیروز چهارشنبه  در سالن جلسات حوزه استانداري كرمانشاه برگزار گرديد ابتدا گزارشي مفصل از وضعيت تجارت خارجي كشور و سهم استان كرمانشاه در اين روند ارائه گرديد كه بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده ‘ ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي از گمركات استان نسبت به مقطع زماني مشابه در سال گذشته رقمي حاكي از 6/1 درصد رشد را نشان مي دهد.

مهندس سيددادوش هاشمي ضمن اشاره به ارتقاء سهم كرمانشاه از كل ميزان صادرات كشور از شش درصد ‘ به هشت درصد ‘ خاطر نشان ساخت : مسئولين استاني ذيربط در حوزه تجارت خارجي مي بايست ضمن بررسي كامل و كارشناسانه  فهرست كالاهاي صادر شده از گمركات استان ‘ سازوكاري را در راستاي هدايت صنعتگران و سرمايه گذاران طراحي نمايند تا آن دسته كالاهايي كه زمينه توليد در استان را جهت صادرات به كشور عراق دارند درصورت امكان در همين استان توليد و صادر گردد.

هاشمي افزود : از اين طريق ميتوان ضمن ارتقاء تنوع منابع ارزي كشور؛ زمينه اشتغال مطلوب نيروي كار استان را فراهم نمود.

استاندار كرمانشاه در ادامه ‘ ضرورت ارائه خدمات رفاهي مطلوب را به بازرگانان ‘ كوله بران ‘ پيله وران و رانندگان كاميونهاي ترانزيت در پايانه هاي مرزي يادآور شد و افزود : حركت در مسير استانداردسازي روزافزون سازوكارهاي حمل و نقل كالا و خدمات در پايانه هاي مرزي استان يك ضرورت است و با در نظر داشتن وضعيت موجود كه مغرضين و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از هيچ توطئه اي براي ايجاد مانع در راه توسعه كشور رويگردان نيستند؛ لازم است اتخاذ تصميم در زمينه صادرات كالا و امور گمركي با دقت نظر و كارشناسي مضاعف صورت گيرد تا روند مطلوب توسعه صادرات غيرنفتي با قدرت ادامه يابد و از اين طريق كشور از گذرگاه تحريمهاي كينه توزانه دشمنان نظام عبور كند.

در اين جلسه همچنين مهندس کهریزی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان و مدیر و مجری بازارچه های مرزی استان گزارشي از روند فعاليتهاي عمراني در بازارچه هاي مرزي  پرويزخان، شيخ صالح و شوشمي ارائه نمودند.