اهم وظايف حوزه امور شهرداري ها:

 • مشاركت در برگزاري نمايشگاه هاي خدمات و مبلمان شهري، فضاي سبز و صنايع وابسته.
 • برگزاري دوره هاي آموزشي جهت پرسنل سازمان و شهرداري هاي استان.
 • برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي مختلف با توجه به نياز مديران و شهرداران محترم استان.
 • انجام سفرهاي آموزشي شهرداران محترم استان به خارج از كشور به منظور ارتقاء توان علمي و مديريتي آنها.
 • پيگيري و رفع مشكلات شهرداري ها در واحدهاي مختلف سازمان.
 • توليد،  تهيه و عرضه كليه نهاده هاي فضاي سبز به شهرداري هاي استان .
 • خريد انواع لوازم مورد نياز جهت احداث و تجهيز مجموعه شهربازي ها و پارك ها و دكوراسيون شهري.
 • خريد انواع وسايل مورد نياز به منظور احداث مجموعه تجهيزات تبليغاتی محيطي و تلويزيون شهري.
 • خريد انواع لوازم و تجهيزات نورپردازي و روشنايي معابر و فضاي سبز.
 • خريد انواع لوازم و تجهيزات ايمني و ترافيكي راه و خط كشي معابر.
 • خريد انواع ماشين آلات سنگين عمراني و رفت و روب شهري.معاونت امور شهرداري ها

خانم داروگری