مهندس کهریزی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه گفت:

نهضت امام حسین(ع) مهندسی فرهنگی در برابر جنگ مذهبی تاریخ معاصر ایران است.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه ، مهندس کهریزی مدیر عامل سازمان اظهار داشت:

نهضت امام حسین(ع) امانتی است که باید در پاسداری و کرامت این نعمت گرانقدر کوشا باشیم تا این میثاق بی بدیل و گنجینه بی مانند را  به ساحت مقىس امام زمان(عج)  تقدیم نمایم.