آيين تجليل از صادر كنندگان نمونه استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه در آيين تجليل از صادر كنندگان نمونه استان كرمانشاه عصر روز چهارشنبه با حضور معاون وزارت صنعت،معدن،تجارت،استاندار،نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي و مدير عامل سازمان همياري شهرداري ها  و مدير و مجري بازارچه هاي مرزي  استان در سرسراي اتاق بازرگاني كرمانشاه  برگزار شد.

در اين مراسم مهندس سيد دادوش هاشمي استاندار كرمانشاه افزود:براي توسعه بازارچه ها ورونق اقتصادي در مرزها تلاشهاي گسترده اي صورت گرفته است وي با بيان اينكه زماني مرزها براي استان تهديد بود اما امروز بعنوان يك فرصت براي استان مطرح هستند خاطر نشان ساخت:بايد از فرصت هاي فراهم آمده در مرزها براي رونق اقتصادي مردم منطقه وتوسعه صادرات استان كه در توسعه صادرات كشور نيز نقش دارد،استفاده بهينه داشته باشيم.

استاندار كرمانشاه ادامه داد : با اقدامات وبرنامه هاي در حال انجام مرز رسمي پرويز خان درآينده بايد به بهترين مرز كشور تبديل شود زيرا اين موضوع در افزايش تبادلات اقتصادي منطقه ورونق اقتصادي استان بسيار اثر گذار خواهد بود.

وي افزود :خوشبختانه كارهاي عمراني و اقدامات خوبي در مرز رسمي پرويز خان وشيخ صالح و شوشمي در حال انجام است كه نويد بخش آينده اي درخشان براي استان مي باشد.

استان كرمانشاه با داشتن دو مرز رسمي پرويز خان وخسروي و بازارچه هاي مرزي  شوشمي وشيخ صالح حدود  50درصد از صادرات كشورمان به عراق را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذكر است مديريت مرز رسمي پرويز خان وبازارچه هاي مرزي شوشمي وشيخ صالح بعهده سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه مي باشد.