آگهي مناقصه (نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين توسط جرثقيل هاي 20 و 30 تني را از طريق مناقصه و به مدت يكسال به اشخاص حقوقي ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط و داراي گواهينامه صلاحيت از مراجع ذيصلاح، دعوت مي شود حداکثر تا تاریخ 91/8/20 جهت دريافت اسناد و شرايط شركت در مناقصه به نشاني : كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن- سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 8241807-8246943 تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه