اربعين يعني يگانه‌شدن با كربلا، و بيگانه‌شدن از هر آنچه كربلاستيز و كربلا گريز است چهلمين روز شهادت الگوي حريت براي تمام بشريت، تسليت و تعزيت باد .