فرارسیدن میلاد مسعود نبی مکرم ، حضرت رسول اکرم (ص) ، روز اخلاق و مهرورزی و نیز میلاد خجسته ی حضرت امام جعفر صادق (ع) موسس مذهب جعفری را به همه ی عاشقان و محبان و شیفتگان آن حضرت گرانقدر و امام ارزشمند تبریک و تهنیت عرض می نمائيم.


با آمدنت جهان ما زیبا شد                     شب رفت و سپیده سر زدو فردا شد

ایوان مدائن که فرو ریخت چه باک                   ایوان بلند عاشقی بر پا شد