ولادت مظهر جود و کرم و بخشش، حضرت امام حسن مجتبی(ع) مبارکباد.