استاندار كرمانشاه: طرح ساماندهي بیستون و طاق بستان بايد با جديت ادامه داشته باشد

استاندار كرمانشاه گفت: طرح ساماندهي مجموعه تاريخي و باستانی بیستون و همچنين مجموعه تاريخي طاقبستان بايد با جديت ادامه داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه‘ مهندس سيد دادوش هاشمي در چهارمين جلسه كارگروه ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه در سالن شهداي دولت استانداري كرمانشاه افزود: ساماندهي اين مجموعه ها جذب بيشتر گردشگران را به همراه خواهد داشت.

وي اظهار داشت: مجموعه هاي تاريخي بیستون و طاق بستان از لحاظ باستاني براي جهانيان و گردشگران بسيار جذاب هستند لذا با توسعه و ساماندهي آنها بايد زمينه هاي جذب توريست و گردشگر را كه در اقتصاد استان تاثيرگذار خواهد بود‘ فراهم آوريم.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: بايد با سرعت در جهت ساماندهي مجموعه هاي تاريخي طاق بستان و بيستون حركت نمائيم.

وي افزود: پيمانكاران اجراي طرح ساماندهي اين مجموعه ها بايد در اجراي پروژه ها تسريع نمايند و هر گونه مشكل را سريعاً به اطلاع برسانند.

وي افزود: با اجراي طرح ساماندهي بیستون و طاق بستان  تلاش داريم كه كرمانشاه را بيش از پيش به مردم كشور و جهان بشناسانيم.

در ادامه اين جلسه مديركل دفتر ثبت آثار ملي سازمان ميراث فرهنگي، صنا‏يع دستي و گردشگر‏ي كشور نيز با تقدير ويژه از استاندار كرمانشاه در بحث توسعه و ساماندهي آثار باستاني گفت: حمايت و پشتيباني استاندار محترم كرمانشاه از پروژه هاي باستاني و گردشگري استان جاي تقدير و تشكر ويژه دارد.

دكتر آتوسا مومني افزود: قطعاً با اين پيگيري ها و حمايت هاي مدير ارشد استان از پروژه هاي گردشگري‘ توسعه اين بخش با قاطعيت بيشتري دنبال خواهد شد كه اين موضوع جاي خرسندي و خوشحالي دارد.

وي در ادامه افزود: استان كرمانشاه يكي از برترين استان هاي كشور در زمينه ثبت آثار تاريخي است  و اين استان در حال حاضر در مرحله اي قرار دارد كه ثبت جهاني شدن دومين اثر خود را انتظار مي كشد و اين يك نكته بسيار ارزشمند براي كرمانشاه محسوب مي شود.

وي اظهار داشت: كارهايي كه در طرح ساماندهي طاق بستان صورت گرفته است در نوع خود كم نظير و بسيار قابل توجه است.

در ادامه اين جلسه مهندس کهریزی گزارشي از طرح ساماندهي مجموعه تاريخي بيستون ارائه داد و آخرين وضعيت از طرح ساماندهي مجموعه های تاريخي طاق بستان ‘ وضعيت منطقه نمونه گردشگري سراب نيلوفر توسط مدير شركت توسعه گردشگري استان كرمانشاه‘موضوع ساماندهي منطقه نمونه گردشگري غار قوري قلعه و ايجاد شهرك توريستي در منطقه سراب قنبر كرمانشاه توسط مجريان ذيربط ارائه گرديد.