هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه: عصر دیروز هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

هاشمی استاندار کرمانشاه در این جلسه از تمامی دستگاهای اجرایی مرتبط با قضیه صادرات اعم از سازمان همیاری شهرداری های استان، فرمانداری قصرشیرین و اداره کل گمرکات خواست تا با واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای مدت معین به پیله وران بر فعالیت آنان نظارت کنند. وي در اين جلسه با اشاره به اقدامات در دست اقدام براي ساماندهي بازارچه پرويز خان گفت: با فراهم نمودن زير ساخت ها و امكانات مورد نياز در بازار چه پرويز خان‘ نظم و نسق بيشتري  دراين بازارچه حاكم مي شود .وي افزود : با توسعه و بكار گيري تجهيزات لازم در مرز رسمي پرويز خان بايد نظم و انظباط بيشتري در اين بازارچه حاكم گردد و دستگاه هاي مرتبط بايستي وظيفه خود را به درستي انجام دهند تا بزودي اين مهم محقق شود.

مهندس هاشمي با اشاره به اينكه توسعه بازارچه ها براي استان ضروري است‘ تصريح كرد : افراد بي مسوليت كه تنها به فكر سودخودشان هستند به هيچ عنوان نمي توانند در خصوص ايجاد نظم در بازارچه دخل و تصرف داشته باشند و تصميم گيري در اين خصوص توسط اعضاي توسعه صادرات صورت خواهد گرفت.

استاندارد کرمانشاه از نیروی انتظامی، قرارگاه رمضان، هنگ مرزی، گمرکات استان، فرمانداری قصرشیرین و اداره گذرنامه تشکر و قدردانی کرده که با هم نوایی توانسته اند محیط مناسب و امنی را برای صادرات و واردات و همچنین تردد زوار اباعبداله الحسین(ع) در مرز خسروی را تامین کنند.

در پایان کهریزی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان نیز در خصوص جمع آوری و رفع موانع فیزیکی در مرز رسمی پرویز خان جهت تسریع در عملیات عمرانی پایانه مسافری و تجاری گزارشی را ارائه نمود.