تشكيل جلسه اعضاي هيات مديره منطقه ويژه اقتصادي زاگرس با حضور استاندار:

به گزارش روابط عمومي سازمان همیاری شهرداری های استان؛ عصر ديروز شنبه هشتم مهرماه سالجاري جلسه اي در خصوص منطقه ويژه اقتصادي اسلام آباد غرب به رياست مهندس سيد دادوش هاشمي استاندار كرمانشاه و با حضور اعضاي هيات مديره در محل سالن جلسات دفتر استاندار برگزار گرديد. تصميم گيري قطعي درخصوص مابقي اراضي تعيين شده براي منطقه بعمل آمد.

همچنين مقرر گرديد كه از سوي سازمان همياري شهرداريهاي استان كه مدير و مجري طرح هاي ويژه اقتصادي است كمكهاي مالي و اقتصادي لازم بعمل آيد.