بسمه تعالي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد يكدستگاه كارخانه آسفالت 160 تني مدل  RA11160  ساخت ايران (شركت راه آسيا) با جميع متعلقات و تجهيزات فني مربوطه نود آماده توليد آزمايش همراه با مقداري مصالح و قير موجود دركارخانه واقع در كيلومتر 5  شهرستان كرندغرب در روز  پنج شنبه مورخ  1392/10/26 از طريق مزايده عمومي بفروش برساند.

لذا اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  1392/10/25   به واحد املاك اين سازمان به نشاني: بلوار شهيد بهشتي، سه راه 22 بهمن، طبقه فوقاني بانك صنعت ومعدن دفتر سازمان همياري مراجعه و يا با تلفن هاي 8241807-8240946  داخلي 204 تماس حاصل فرمايند.

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه