استاندار كرمانشاه گفت: شهرداران استان با برنامه ريزي دقيق و توجه به قابليت هاي موجود از مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي استفاده كنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه؛ مهندس ابراهيم رضايي بابادي در جلسه شوراي سازمان همياري شهرداري هاي استان كه در روز دوشنبه درمحل سالن جلسات استانداري برگزار شد افزود: لازم است طرح هايي با قابليت اجرايي تهيه و از مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي نيز بهره گيري شود.

وي بر لزوم محوريت شهرداري هاي استان در اجراي طرح هاي توسعه شهري تاكيد كرد و گفت: شهرداران بايد با برنامه و هدفمند به دنبال توسعه مسائل شهري باشند و با اهتمام ويژه مشكلات مربوط به عمران شهري را رفع نمايند.

وي با بيان اينكه از برنامه هاي راهبردي و جامع شهرداران براي توسعه شهري حمايت مي كنم ‘ اظهار داشت: شهرداران بايد طبق يك برنامه بلندمدت به دنبال توسعه فضاي شهري باشند و از قابيت هاي موجود براي افزايش جذابيت ها و ارائه خدمات بيشتر استفاده كنند و توانمندي هاي ويژه شهرهاي خود را به سرمايه گذاران نيز معرفي نمايند.

وي با بيان اينكه 70 درصد از جمعيت استان را شهرنشين ها تشكيل مي دهند بر لزوم برنامه محور بودن و جديت شهرداري ها براي گسترش خدمات شهري و نيز پيشبرد طرح هاي توسعه شهرها تاكيد كرد و گفت: براي تعامل با شهرداران استان وقت كافي خواهم گذاشت اما شهرداري ها هم بايد برنامه هاي محوري و داراي قابليت اجرايي خود را ارائه كنند.

استاندار كرمانشاه گفت: جلسات با شهرداران را به منظور اجراي برنامه ها و تاكيدات لازم جهت ارائه خدمات مطلوب شهري به صورت مستمر تشكيل خواهيم داد و از شهرداران مي خواهم كه برنامه هاي خود را براي تحول در عمران شهرها ارائه كنند.