به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري ؛ مهندس ابراهيم رضايي بابادي با بيان اينكه استان كرمانشاه ظرفيت مناسبي براي افزايش تجارت و صادرات دارد‘ افزود: از اين مزيت و ظرفيت به منظور رونق اقتصادي و اشتغال جوانان استان استفاده خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: هدف خود را در زمينه تجارت بر 10 ميليارد دلار صادرات گذاشته ايم و اعتقاد داريم با توجه به ظرفيت هاي موجود اين هدف دست يافتني است.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: بايد كار ساماندهي بازارچه پرويزخان به سرعت دنبال و پيگيري گردد و از ديگر بازارچه هاي استان نيز در جهت توسعه صادرات استفاده نمائيم.

مهندس رضايي بابادي ادامه داد: هر هفته جلسه با فعالين اقتصادي و عوامل اجرايي صادرات استان را تشكيل مي دهيم و با برنامه ريزي و سرعت عمل تلاش داريم تا اين ظرفيت استان منجر به رونق اقتصادي بيش از پيش در استان گردد.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: علاوه بر توجه به بخش تجارت استان‘ به بخش هاي كشاورزي‘ صنعتي و گردشگري استان نيز توجه ويژه داريم زيرا كرمانشاه در هر كدام از اين زمينه ها داراي توانمندي ها و ويژگي هاي خاصي است.

مهندس رضايي بابادي بيان داشت: كار اشتغال و حل مشكل جوانان استان را با جديت دنبال خواهيم كرد و در اين راستا به تمامي دستگاه هاي اجرايي اعلام كرده ايم كه مهمترين كار در استان تلاش براي ايجاد اشتغال جوانان است.

وي گفت: تمامي مديران و فرمانداران براي انجام كار بايد برنامه داشته باشند و با پيگيري و تلاش بيشتر به دنبال شكوفايي منطقه باشند.