واحد عمران سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه با سابقه 19 ساله در اجراي كارهاي عمراني و با برخورداري از كارشناسان و مهندسين مجرب و با پشتيباني از طريق مهندسين مشاور توانايي آنرا داشته است تا در اجراي بزرگترين پروژه هاي راهسازي ، انجام خدمات پيمانكاري در زمينه  راهسازي ، ‌احداث ساختمانها و آماده سازي اراضي و محوطه سازي شامل: زيرسازي ، ‌تهيه و نصب سنگ جدول ،‌ اجراي آسفالت ، ابنيه و ... شركت نموده و پيمانكاري در رشته هاي فوق الذكر را تقبل نمايد و همچنين در انجام پروژه هاي انبوه سازي ، ساختمان اداري – تجاري ،‌ پاركينگ هاي طبقاتي و احداث كارگاههاي توليدي از جمله كارخانه آسفالت مبادرت نمايد . عليرغم توانايي  اين واحد متأسفانه از بدو تأسيس سازمان به دليل عدم برخورداري از رتبه بندي قادر به شركت مستقيم در مناقصه هاي داخلي نبوده است ، به حول و قوه الهي با تمركز مديريت جديد سازمان و تلاشهاي ايشان در جهت حل مشكلات و معضلات زيربنايي و اخذ رتبه بندي در سال 1388 در حال حاضر سازمان اين توانايي را يافته است تا در كليه مناقصات به طور مستقيم شركت نمايد .

رتبه بندي سازمان

رديف

رشته پيمانكاري

پايه

1

ساختمان

2

2

تأسيسات و تجهيزات

4

3

راه و ترابري

4

4

آب

5

 

معاونت عمران

مهندس محمد رضا سليمانپور