استاندار كرمانشاه صبح دیروز چهارشنبه در سفر خود به شهر ستان پاوه‘ از اقدامات صورت گرفته براي اجراي طرح هاي مختلف در بازار چه مرزي شوشمي بازديد و بر سرعت بخشيدن به توسعه زيرساخت هاي عمراني اين بازارچه تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛مهندس ابراهيم رضايي استاندار دراين بازديد ضمن خوب ارزيابي نمودن پتانسيل ها و ظرفيت هاي منطقه پاوه و اورامانات‘روحيه ولايي و بسيجي اين ديار را ستودني برشمرد و گفت:بي شك اتحاد و وحدت درون برادران مسلمان ما در اين خطه از ايران اسلامي بارقه اميد و خدمت به اين مردم را مضاعف مي نمايد.

مهندس رضايي هدف از اين بازديد را پيگيري و رفع مشكلات مربوط به توسعه زير ساخت هاي عمراني اين بازارچه عنوان كرد و گفت:با توجه به اينكه بازارچه شوشمي در كنار بازارچه شيخ صله و مرز رسمي پرويزخان يكي از  سه بازارچه مرزي استان محسوب مي شود لذا تلاش و كوشش مسئولين امر بايد به سمتي حركت كند كه در جهت عمران و توسعه بيش از پيش اين بازارچه موثر واقع شود.

وي همچنين توسعه تجارت خارجي را يكي از موئلفه هاي شكوفايي در حوزه اقتصاد ملي و منطقه برشمرد و تصريح كرد:بطور قطع و يقين با توسعه ارتباطات مرزي در استان  مي توان بسترهاي مناسب را در خصوص ايجاد اشتغال پايدار در منطقه و كشور ايجاد نمود.

مهندس رضايي همچنين با اشاره به برقراري امنيت در مرزهاي استان ‘خاطر نشان كرد:با توجه به اينكه مقوله امنيت خود عاملي مهم در توسعه مراودات و ارتباطات اقتصادي بين دو كشور دوست است لذا تلاش در جهت توسعه اقتصادي مناطق مرزي امري ضروري و مهم قلمداد مي شود.

گفتني است ‘ مهندس رضايي از نزديك با مردم منطقه ديدار و مشكلات و درخواست هاي مربوط به نمايندگات تجار و كسبه اين بازارچه را برسي كرد.