اعزام  شهرداران استان كرمانشاه به كشورهاي تركيه ، مالزي و سنگاپور

توسط سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه شهرداران استان وشهرداران مناطق شهركرمانشاه درگروه هاي مختلف به خارج از كشور اعزام شدند .

به گزارش روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان ، در اين سفر ، شهردارا ن ضمن بازديد از اماكن مختلف شهري ، فضاي سبز ، مبلمان شهري و ...با نحوه ساخت وسازها دراين كشورها آشنا شدند

هدف از اين سفرها الگوگيري شهرداران استان از پروژه هاي عمراني و مديريت  شهري اين كشورها مي باشد.

استانبول

کوالالامپور

سنگاپور