فراخوان طراحي اِلمان

 

1- مساحت میدان 2460 متر مربع می باشد.(شعاع 28 متر)

2 - المان می بایستی حاوی :

- نمادی برگرفته از فرهنگ اسلامی و ایرانی و با ماهیت هشت سال دفاع مقدس، مقاومت، ایثار و شهادت، تجارت و صادرات و همچنین اقلیم قصرشیرین باشد.

- مبتنی بر سادگی و زیبایی بوده و مصالح مورد نیاز به راحتی قابل تهیه و تامین باشد.(حتی الامکان در طراحی از مصالح تولید داخلی استفاده شود)

3 - طرح بصورت 3 بعدی و همچنین به صورت تک رنگ، دو رنگ و چهار رنگ ارائه شود.

4 - هر طراح مجاز به ارائه حداکثر سه طرح پیشنهادی می باشد.

 

 

طراحان و معماران محترم ، طرح های پیشنهادی خود را به انضمام رزومه فعالیتهای مرتبط با این موضوع حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار به نشانی :

کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - روبروی سازمان بورس منطقه ای غرب - سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه ارسال نمایید.

بدیهی است به طرح برگزیده جوائز نفیس و ارزنده ای اهدا خواهد شد.

تلفن : 8246943 - 0831