استاندار كرمانشاه گفت: در بحث توسعه صادرات بايد منافع ملي را مد نظر داشته باشيم و با تمامي توان در راستاي اين هدف گام برداريم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري‘ حجت ا.. دمياد در هفتمين جلسه كارگروه توسعه صادرات استان افزود: هر چه ميزان صادرات افزايش پيدا كند اين موضوع به نفع كشور است لذا بايد راهكارهاي عملي افزايش صادرات تبيين گردد.

وي اظهار داشت: راه هاي تسهيل امورات مربوط به صادرات بايد ارائه و بيان شود زيرا اين موضوع در جهت توسعه صادرات و كمك به رونق اقتصادي بسيار مفيد و سازنده است.

استاندار كرمانشاه با اشاره به صحبت هايي مبني بر اقدامات استان براي كاهش ترانزيت خاطرنشان ساخت: مديريت استان نه با ترانزيت و نه با صادرات كالا از استان مخالف نيست اما بايد نتيجه كار را مشاهده كنيم كه در ازاي ترانزيت چه سود و منفعتي عايد استان شده است.

وي ادامه داد: بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته موضوع ترانزيت در استان نه تنها سودي نداشته بلكه هزينه هم براي استان به دنبال داشته است اما با اين وجود ما با توسعه ترانزيت و صادرات از استان مخالف نيستيم و بايد برنامه هاي لازم براي بهره مندي استان از توسعه و ارتقاء شاخص هاي آن ارائه گردد.

استاندار كرمانشاه گفت: هم اكنون كرمانشاه از لحاظ صادرات وضعيت خوبي در كشور دارد به گونه اي كه با توجه به كاهش كلي صادرات در كشور اما صادرات استان از لحاظ وزني 37 و از نظر ارزشي نيز 27 درصد رشد نشان مي دهد.

وي تصريح كرد: همواره از مديران ذيربط خواسته ايم كه به بيان و ارائه آمار واقعي و مستندات موجود كه در راستاي اهداف برنامه هاي صادراتي موثر است ‘ بپردازند.

استاندار كرمانشاه در بخش ديگري از سخنانش بر اجراي مصوبه عدم صدور مانيفست و عدم اخذ وجه تحت اين عنوان از صادركنندگان ايراني تاكيد كرد و گفت: هم اكنون از هر صادركننده اي مبلغ 200 هزار ريال وجه نقد از سوي طرف عراقي دريافت مي شود كه هيچ ضرورتي براي آن نيست.

دمياد خاطرنشان كرد: مانيفست سندي براي حمل يكسره كالا است، در حالي كه هم اكنون حمل يكسره از طريق مرزهاي كرمانشاه به عراق صورت نمي گيرد بنا براين پرداخت مبلغ يادشده نيز هيچ توجيه و ضرورتي ندارد.

در اين جلسه برنامه هاي سازمان هاي ذيربط موضوع صادرات ارائه گرديد.