دفتر مناطق ويژه اقتصادي با هماهنگي و اخذ دستورات مديرعامل  محترم سازمان ، بعنوان پل ارتباطي مابين سازمان همياري با دنياي خارج(اعم از تمامي دستگاههاي استاني، ملي و بخش خصوصي) به منظور تصويب، ايجاد و راه اندازي مناطق ويژه اقتصادي فعاليت و تلاش شبانه روزي ذيل را  مينمايد

 1. اخذ مجوزها،‌موافقتها و تصويب نامه و قوانين به منظور پيگيري و تحقق مصوبات سفر هيئت محترم دولت درخصوص مناطق ويژه اقتصادي استان (اسلام آبادغرب،‌قصرشيرين ، كرمانشاه)
 2. ارتباط مستمر و حضور در جلسات رياست جمهوري مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور جهت هماهنگي و پيشبرد امور مناطق
 3. هماهنگي و ارتباط مستمر و حضور در جلسات استان(استانداري ،‌فرمانداريهاي مربوطه و ديگر ستادهاي مرتبط استاني )به منظور تحقق مناطق ويژه اقتصادي استان
 4. تنظيم نامه ها و جوابيه ها و تدوين  گزارشات و طرح هاي توجيهي مناطق ويژه اقتصادي استان
 5. هماهنگي و رايزني با مسئولين استان ،‌نمايندگان استان و ‌مقامات مملكتي جهت تحقق مناطق
 6. تهيه و نشر بروشور ها و كتابچه هاي تبليغاتي و حضور و مشاركت در نمايشگاهها جهت معرفي مناطق
 7. اهتمام جهت  شناسايي و جذب سرمايه گذاران جهت تشكيل كنسرسيوم ( سازمان مسئول)‌مناطق
 8. اهتمام جهت  شناسايي و جذب سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري و حضور در مناطق .
 9. اهتمام جهت شناسايي شركت هاي مشاور توانمند ( مطالعاتي ، ‌نقشه برداري و ...)جهت طراحيها و مطالعات موردنياز
 10. اهتمام جهت انجام نقشه برداري و تهيه نقشه هاي توپوگرافي و كاداستر و ابتياع و تملك اراضي محدوده مناطق
 11. اهتمام جهت تأمين اعتبار مورد نياز براي ابتياع اراضي و ايجاد زيرساخت هاي مناطق
 12. هماهنگي و ارتباط با ساير مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور جهت اخذ تجارب در تحقق مناطق

 

 

دبير مناطق ويژه اقتصادي استان

برات محمدي