به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ جلسه شوراي سازمان همياريهاي استان به رياست حجت الله دمياد استاندار كرمانشاه و با حضوراعضاي هيات مديره سازمان و شهرداران استان در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد.

حجت الله دمياد در اين نشست با اشاره به وضعيت بودجه اي و عمراني استان,خاطر نشان كرد:با توجه به اينكه سكانداري اينجانب در سمت استانداري كرمانشاه  با مشكلاتي از قبيل  عدم تخصيص كامل بودجه هاي عمراني در سطح استان همرا بود وليكن به عينه مي بينيم با همدلي و همراهي خوبي كه بين مديران استان وجود دارد, كرمانشاه به كارگاهي بزرگ در بحث اجراي پروژه هاي عمراني تبديل شده است، اما بديهي است براي رسيدن به نقطه مطلوب بايستي تلاش و همت مضاعفي را بكار گرفت.

وي با اشاره به نقش موثر شهرداران در حوزه مديريت شهري,افزود:بدون شك شهرداران مي توانند با نوآوري و نوانديشي و همچنين ترسيم نگاه به آينده و استفاده كامل از كليه ظرفيت هاي بخش خصوصي ,زيبايهاي ملموس و قابل توجهي را به شهر تزريق و توسعه، آباداني و شكوفايي بيشتري را براي مردم استان به ارمغان آورند.

استاندار كرمانشاه همچنين كار شهرداران را بر مبناي خلاقيت و هنرمندي توصيف كرد و گفت:بطور قطع و يقين كار شهرداران شبيه هنرمندي است كه زيبايي خلق مي كند و شهرداري كه جامع نگر و افق بلند به آينده نداشته باشد مطمئنا ناهمگوني و عدم اجراي صحيح پروژه ها را به دنبال خواهد داشت.

رئيس شوراي سازمان همياريهاي استان در ادامه سخنان خود با اشاره به جايگاه كاري و فكري شهرداران,تصريح كرد: با توجه به اينكه آحاد مختلف مردم جامعه از كار شهرداران بهره مي گيرند لذا كساني بايد در ليست شهرداران قرار گيرند كه داراي شانيت و منزلت ويژه و همچنين بسيار توانمند در بخش هاي مختلف شهري باشند.

وي همچنين اضافه كرد:اين درايت,مديريت و فعل شهرداران هست كه شهر را مي سازد.

شايان ذكر است ,درادامه اين نشست از زحمات  مهندس شهرام كهريزي رئيس سابق اين سازمان تقدير و تشكر بعمل آمد و با اجماع نظر و موافقت شهرداران استان  مهندس نلسون حضرتي بعنوان رئيس جديد اين سازمان معرفي شد.