چه سعادتمندند آنان که عمرى را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند، و در آخر عمر فانى به فیض عظیمى که دلباختگان به لقاء اللَّه آرزو مى‏کنند نایل آیند. چه سعادتمند و بلند اخترند آنان که در طول زندگانى خود کمر همت به تهذیب نفس و جهاد اکبر بسته، و پایان زندگانى خویش را در راه هدف الهى با سرافرازى به خیل شهداى در راه حق پیوستند.

ماه خون شد، اشرفی محراب خون در برگرفت     او که درس عاشقی از ساقی کوثر گرفت

از جفای خائنین، خونْ مسجد و منبر گرفت         باز دست ناکثین از ما گُلی دیگر

اشرفی ای مرد حق، محراب خونین شد ز تو       اشک ما سیلاب شد، سیلاب خونین شد زتو

سالروز شهادت و عروج ملكوتي چهارمين شهيد محراب، حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی، تسليت باد.