استاندار كرمانشاه گفت: اراده تمام مديران استان در راستاي توسعه صادرات و حركت در چارچوب قانون است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ حجت ا.. دمياد امروز چهارشنبه در ششمين جلسه كارگروه توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي استان با اشاره به اخذ و دريافت وجه از كاميون هاي حامل كالاهاي صادراتي گفت: ما با اين موضوع كه در راستاي منافع عمومي نيست با جديت مخالف هستيم و از دستگاه هاي ذيربط موضوع مي خواهيم كه تنها در راستاي قانون حركت كنند.

وي اظهار داشت: ما در تدوين و اجراي برنامه ها در خصوص امر صادرات تنها منافع عموم مردم و  توجه به قانون را رعايت مي كنيم و اينكه موضوعي تنها تامين كننده چندين نفر باشد و از مجراي قانوني به تصويب نرسيده باشد را پذيرا نيستيم.

استاتدار كرمانشاه با بيان اينكه اخذ وجه در خصوص صادرات بايد مجوز قانوني داشته باشد‘ اظهار داشت: با گرفتن هر گونه وجه اي خارج از چارچوب قانون مخالف هستيم و از دستگا ها و شركت زيرمجموعه اين موضوع مي خواهيم هر چه سريعتر اين روال خود را در استان متوقف كنند.

حجت ا.. دمياد ادامه داد: در استان كرمانشاه با جديت تمام تلاش مي كنيم كه هيچ كار غير مبنايي و غير قانوني در امر صادرات شكل نگيرد و همه بايد به تسهيل امور كمك نمايند.

وي گفت: گرفتن وجه غير قانوني از كاميون هاي حمل صادرات در استان به لحاظ اينكه در راستاي منافع ملي نيست و همچنين قانوني در اين خصوص وجود ندارد به جديت مخالف هستيم و چنانچه اين گونه كارها در استان ادامه پيدا كند با همكاري نمايندگان محترم استان و دستگاه هاي نظارتي وارد عمل خواهيم شد.

استاندار كرمانشاه گفت: هيچ ضرورتي نسبت به انجام كارهاي غير منطبق با قانون در استان وجود ندارد و اداره گمرك هم با اين گونه كارها كه هيچ توجيه قانوني ندارد‘ مخالف است.

وي بيان داشت: اراده تمام مديران استان در راستاي توسعه صادرات و حركت در چارچوب قانون است لذا اعضاي جلسه انجام كارهاي غير قانوني را پذيرا نيستند و بر مبناي منافع ملي از ادامه كار دريافت وجه غير فانوني در امر صادرات جلوگيري مي كنند.

در ادامه اين جلسه در خصوص برنامه هاي روز ملي صادرات ‘ طرح درخواست اتاق بازرگاني ‘ صنعت ‘ معدن و كشاورزي كرمانشاه در بحث اعزام هيات تجاري به عراق در تاريخ 13 مهرماه سالجاري و طرح ساماندهي كارت الكترونيكي مبادلات مرزنشيني در استان به منظور ايجاد تسهيل تجاري براي مرزنشينان بحث و تبادل و نظر شد.