استاندار كرمانشاه بهره گيري از توان و ظرفيت هاي بخش خصوصي را از اهداف راهبردي و كاري مديريت ارشد استان عنوان كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛صبح امروز پنجشنبه مورخ بيست و يكم شهريور ماه سالجاري دومين جلسه هماهنگي طرح ويژه اقتصادي قصرشيرين به رياست حجت اله دمياد استاندار و با حضور فعالين اقتصادي بخش خصوصي استان در محل سالن شهداي دولت استانداري برگزار شد.

استاندار كرمانشاه ضمن تاكيد بر استفاده از توان و ظرفيت هاي بخش خصوصي استان ،خاطر نشان كرد:استان كرمانشاه بواسطه داشتن ظرفيت هاي اقتصادي و توسعه اي، قطعا مستلزم توجه جدي سرمايه گذاران بخش خصوصي از درون خود استان مي باشد لذا وظيفه نهادها و بخش هاي متولي است كه در امر تسهيل و روان سازي فعاليت بخش خصوصي و همچنين ارتقاء توان توليد استان نهايت تلاش و اهتمام لازم را بكار گيرند.

حجت اله دمياد در ادامه ضمن برشمردن پتانسيل هاي اقتصادي و تجاري استان،افزود:بدون شك موقعيت اقتصادي استان كرمانشاه در حوزه هاي مختلف توسعه گردشگري، صنعت و بخش كشاورزي حائز اهميت است لذا توجه بيش از پيش مسؤلين و مجريان ذيربط در اين بخش امري ضروري و مهم است.

وي تصريح كرد: طرح مناطق ويژه اقتصادي از جمله طرح هاي مصوب به منظور توسعه هرچه بيشتر استان است كه انشاءاله با همدلي وتفاهم بين سرمايه گذاران بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي تحقق اين امر اجرايي و نهايي گردد.

حجت اله دمياد در ادامه جذب سرمايه گذار داخلي و بومي در استان را از اهداف راهبردي و كاري مجموعه مديريت استان برشمرد و گفت:به منظور سرعت بخشي و بهره گيري از توان سرمايه گذاران بومي، در اجراي طرح ويژه اقتصادي قصرشيرين تلاش خواهد شد كه حداقل به مدت يك ماه فرصت در اختيار بخش خصوصي استان قرار گيرد .

در ادامه اين نشست موانع و مشكلات پيش روي فعالين اقتصادي استان در حوزه سرمايه گذاري مورد برسي قرار گرفت.