با ابلاغ حكم از سوي استاندار كرمانشاه ‘ مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري‘ طي حكمي از سوي حجت ا.. دمياد استاندار كرمانشاه ‘ شهرام كهريزي به عنوان مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري منصوب شد.

متن كامل اين حكم بدين شرح است:

جناب آقاي شهرام كهريزي

سلام علكيم

نظر به تعهد ‘ تجارب و سابقه ارزنده جنابعالي ‘ به موجب اين ابلاغ به سمت مديركل دفترامور روستايي و شوراهاي استانداري منصوب مي شويد.

اميد است با اتكال به خداوند منان و با همكاري و همدلي ساير همكاران در پيشبرد اهداف محوله موفق و مويد باشيد.