استاندار كرمانشاه با بیان اینکه ادارات بايد برای فروش اموال مازاد خود طبق قانون اقدام كنند، گفت: تلاش براي تحقق درآمدهاي استان از وظايف مهم دستگاه هاي اجرايي است و مديران بايد با تلاش بيشتر به منظور وصول و تحقق درآمدهاي استان در راستاي حل مشكلات مردم اقدام كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه؛ "بهمن اميري مقدم" در  هشتمین جلسه کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استان اظهار داشت: زماني كه همه افراد جامعه ملزم به پرداخت ماليات هستند پزشكان هم بايد به اين موضوع توجه و نسبت به نصب دستگاه كارتخوان در مطب هاي خود اقدام كنند که البته اکثریت پزشکان محترم هم چنین توجهی دارند.

وي بيان داشت: با بي توجهي برخی پزشکان در عدم نصب  دستگاه کارتخوان ضمن اينكه موجب مي شود پرداخت ماليات با سختی همراه شود، از سوي ديگر اين موضوع ناراحتي و مزاحمت براي مردم در مراجعه به بانك ها براي دريافت پول نقد از دستگاه خودپرداز را به دنبال دارد.

وي تاكيد كرد: دانشگاه علوم پزشكي با همكاري نظام پزشكي بايد ظرف مدت كوتاهي ليست تمام پزشكان را مشخص و براي نصب دستگاه كارتخوان در تمامي مطب ها اقدام كنند و اگر مطب پزشكي ممانعت بعمل آورد حتماً  به آن تخلف رسیدگی شود.

مقام عالي استان در ادامه با تاكيد بر همكاري بيشتر دستگاه هاي اجرايي به منظور وصول و تحقق درآمدهاي استان در سالجاري به منظور حل مشكلات مردم گفت: تلاش براي تحقق درآمدهاي استان از وظايف مهم دستگاه هاي اجرايي است.

اميري مقدم بيان داشت: دستگاه هائ موفق در تحقق درآمدها حتماً در جلسات شوراي اداري معرفي خواهند شد و اگر دستگاهي هم عملكرد خوبي نداشته باشد ضمن اينكه در شوراي اداري به همه معرفي مي شود، تلاش خواهد شد كه از ميزان تخصيص و اعتبارات آن كاسته و آن اعتبار به دستگاه موفق داده شود.

استاندار كرمانشاه در بخش ديگري از سخنان خود خواستار توجه مديران به فروش اموال مازاد دستگاه هاي خود شد و گفت: دستگاه ها بايد برای فروش اموال مازاد خود طبق قانون اقدام كنند و همچنين اگر زميني در اختيار دارند مي توانند آن را در اختيار اجراي طرح جهش ملي مسكن براي ساخت واحد كاركنان خود اختصاص دهند و ما از اين موضوع براي كاركناني كه فاقد مسكن هستند، استقبال مي كنيم.

وي بر نقش مهم اطلاع رساني در فروش اموال مازاد دستگاه هاي اجرايي از جمله نصب بنر و استفاده از ظرفيت هاي مطبوعات و رسانه ها تاكيد كرد و گفت: فروش اموال مازاد حتماً بايد از طريق رسانه ها، مطبوعات، فضاي مجازي و همچنين نصب بنر به اطلاع همه رسانده و تلاش شود كه اين اموال به صورت دقيق و صحيح به فروش رسانده شوند.