اولین شماره نشریه همیار در دوره جدید به عنوان نشریه داخلی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه به چاپ رسید .

شماره اول این نشریه به اخبار و مطالبی از مهندس امیری مقدم استاندار محترم ، معاونین استاندار و مصاحبه ای با مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری پرداخته است که برای خواندن مطالب می توانید اینجا کلیک کنید.

آرشیو نشریه ها :

نشریه شماره 1 - مهرماه 1401