didarbashahrdar

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس محمد پورداد مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان با حضور در شهرداری کرمانشاه با دکتر نادر نوروزی شهردار کلانشهر کرمانشاه دیدار کردند.
مهندس پورداد در این دیدار در خصوص اقدامات عمرانی انجام شده توسط سازمان همیاری و نیز ظرفیت ‌های این سازمان در خصوص امور شهرداری ها به بحث و تبادل نظر پرداخت.
مدیر عامل سازمان همیاری با تشریح شرح وظایف سازمان در خصوص شهرداریهای عضو، آمادگی سازمان را جهت انجام پروژه های عمرانی اعلام و خواستار ارتباط بیشتر و کار ساز سازمان همیاری با شهرداری کرمانشاه شدند