جلسه تودیع و معارفه معاونت آموزشی مرکز علمی کاربردی همیاری شهرداری استان کرمانشاه با حضور محمد پورداد مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌ها، ریاست و کارکنان این مرکز آموزشی برگزار گردید.
در این مراسم سرکار خانم دنیا احمدی به عنوان معاونت آموزشی مرکز علمی کاربردی همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه  معرفی و از زحمات آقای شاهین گراوند معاونت پیشین این مرکز تقدیر بعمل آمد.
در پایان ، مهندس پورداد مدیر عامل سازمان همیاری، این مرکز علمی را ظرفیتی مناسب برای آموزش و تربیت نیروی ماهر ذکر کرد و خواستار استفاده از تمام پتانسیل‌های این دانشگاه شد.
وی در پایان از قسمت‌های مختلف مرکز جامع علمی کاربردی همیاری بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفت.