شورای سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه با حضور معاون امور عمرانی استانداری ، اعضای هیات مدیره و شهرداران استان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های کرمانشاه این جلسه صبح دیروز ۲۰ آذر  ساعت ۱۱ با حضور دکتر منوچهر فخری معاون امور عمرانی استانداری و رئیس هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری ها ، اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل سازمان همیاری و شهرداران شهرهای مختلف استان به عنوان سهامداران و اعضای این شورا در سالن شهدای دولت برگزار شد.

در این جلسه صادق خدادادی مدیر عامل ، اهم اقدامات و عملکرد سازمان همیاری شهرداری های استان در سال ۹۹ و همچنین برنامه ها و عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ این نهاد و واحدهای تابعه را تشریح کرد.

گفتنی است، انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و گزارش بازرس داخلی این سازمان دیگر دستور کار جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های کرمانشاه بود.